Autor: Consello d’a Fabla Aragonesa

O nuebo Gubierno d’Aragón, presidito por Javier Lambán, ha nunziato que derogará a Lei de Luengas d’o PP

O Gubierno salito d’as urnas en a primabera de 2015 e presidito por Javier Lambán ha nunziato que ascape piensa derogar a encara bixén Lei de Luengas que en 2013 aprebó o gubierno de Luisa Fernanda Rudi, an que os aragoneses s’enteroron que en Aragón se charraban dos nuebas luengas “lapao” e “lapapyp”. Parixe estar […]

Leyer mas

José Ignacio López Susín, nombrato Direutor Cheneral de Politica Lingüistica

Por primera begata en a istoria d’Aragón o gubierno ha creyato una direzión cheneral de politica lingüistica e ha meso como chefe en cap á Jose Ignacio López Susín, prestichioso churista, espierto en lechislazión sobre normalizazión lingüistica e autor de buena ripa de libros e articlos en rebistas espezializatas sobre l’aragonés, os dreitos lingüisticos e a […]

Leyer mas