Autibidaz en Blog

12

Mar

2018

Zerqueta d’o Diya Internazional d’a Poesía, Francho Nagore e Chusé Inazio Nabarro

leyoron, antis d’a presentazión que se ferá en Chunio en a Feria d’o Libro de Uesca , bels poemas d’os suyos zaguers libros de poesía. Ameramos os bersos con mistela, pastetas e chicolates ; presén …

  • 07:00 - 12:00
  • Huesca

16

May

2018

Como zaguera autibidá d’o curso, faziemos una gambadeta por bels puestos de Uesca

que amanixen en as nobelas “A Lueca” de Chuana Coscujuela e “Entreautos” de Ana Giménez Betrán, leyendo os testos en aragonés.

  • 07:00 - 10:00
  • Huesca

08

Jun

2018

Feria d’o Libro

Presentazión d’os zaguers libros en aragonés Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa (PUCAFARA): POESÍA Astí bi son, de Francho Nagore O trunfo d’o tiempo, de Chusé Inazio Nabarro IMBESTIGAZIÓN e RECHIRA El aragonés a principio…

  • 20:30 - 22:00
  • Huesca