COLLA DE LEUTURA EN ARAGONÉS CURSO 2019-2020.

  • 12/12/2019 - 8:00pm
  • Uesca

2ª sesión, chuebes  12 d’Abiento, enfilata por Chulia Ara. Se leyerán bels trozez de “Arquimesa. Poesía en aragonés escrita por mujeres 1650-2019”. Se ferá trobada dichital con Óscar Latas, que ha cusirato a edizión.

EVENT INFO :

  • Start Date:12/12/2019
  • Start Time:8:00pm
  • End Date:12/12/2019
  • End Time:21:00
  • Location:Uesca