VIII Trobada d’Estudios e Rechiras arredol d’a Luenga Aragonesa e a suya literatura

  • 10/01/2020 - 6:00pm
  • Uesca

VIII Trobada d’Estudios e Rechiras arredol d’a Luenga Aragonesa e a suya literatura

Istas trobadas naxioron en 1997 con a intinzión d’achuntar cada bel tiempo á estudiosos de l’aragonés, ta fer escambios de treballos u esperenzias y empentar asinas os estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura.

Bi abrá conferenzias u ponenzias, feitas á demanda d’a Comisión d’enfilamiento. Se presentarán tamién comunicazions, de tematica libre, que podrán proposar os que sigan inscritos en a Trobada. Como complemento se ferá bella autibidá cultural ubierta á o publico en cheneral.
Tanto as ponenzias como as comunicazions se presentarán publicamén en as sesions de treballo, os días 1, 2 e 3 d’otubre de 2020.

EVENT INFO :

  • Start Date:10/01/2020
  • Start Time:6:00pm
  • End Date:10/03/2020
  • End Time:14:30
  • Location:Uesca