LUENGA & FABLAS

  • Astí contino se reproduzen as portaladas  de toz os lumers d’a rebista Luenga & Fablas publicatos dica agora.

  • Ista rebista, que o primer lumero aparexió en 1997, ye una publicazión añal de rechiras, treballos e decumentazión arredol de l’aragonés e a suya literatura. Cada exemplar gosa tener arredol de 200 pachinas.

  • Punchando en as portalada pueden consultar-sen os endizes en formato pdf.