Informes

Ta consultar-las no cal que pinchar en o binclo (lumero) correspondién.

Informe lumero 1Nomenclátor d’os monezipios e lugars d’a Plana de Uesca (con atros toponimos d’a redolada)

Informe lumero 2Endize d’antroponimos de masclos e de fembras en aragonés

Informe lumero 3Toponimos mayors d’a comarca de l’Alto Galligo

Informe lumero 4Sobre la forma aragonesa correspondiente al nombre castellano Alto Gállego

Informe lumero 5Enample d’a lista patrón d’os nombres d’as aus en aragonés

Informe lumero 6:  O bocable buega

Informe lumero 7Nomenclátor d’os monezipios e lugars d’a Comarca d’a “Jacetania” / Chazetania [Biello Aragón]

Informe lumero 8Nomenclátor d’os monezipios e lugars d’o Semontano de Balbastro

Informe lumero 9: Denominazión d’os monezipios e lugars d’a comarca d’a Zinca Meya

Informe lumero 10: Sobre a metafonía de bocals u…o / o…a

Informe lumero 11: Denominazions d’os monezipios e lugars d’a Comarca de Ribagorza

Informe lumero 12: Denominazions d’os monezipios e lugars d’a comarca de Sobrarbe

Informe lumero 13: Segundo enample d’a lista patrón d’as aus en aragonés (2011)