Qué ye l’aragonés

Qué ye l’aragonés

L’aragonés ye una luenga romanica u neolatina, ye dizir que esdebiene d’o latín, igual como as atras luengas romanzes (español, franzés, catalán, gallego, oczitano, rumano, asturiano, italiano, portugués, romanche, friulano, sardo,…)

Dende fa muito tiempo l’aragonés s’ha considerato una luenga baxa, no so que por os foranos, sino, o que encara ye más grieu, por os propios aragoneses. ye escusato dizir que a luenga aragonesa, como cualsiquier atra, se puede fer serbir ta toz os emplegos que queramos.

A gran potenzia cultural e pulitica d’o castellano (u español) que bien lugo castellanizó os nuclios urbanos (sieglo XVI) fazió retacular a luenga aragonesa dica as bals alteras d’os Pirineos e os suyos semontanos, anque dica bien dentrato ro sieglo XVIII o pueblo continó charrando en aragonés como luenga cutiana en toda a parti septentrional d’Aragón.

Güe a luenga aragonesa sólo se conserba -e ixo tasamén- que en l’Altoaragón do ye estata encletata por o castellano. E iste aragonés, como todas as luengas, se charra en diferens barians locals: cada bal, cada redolada e mesmo cada lugar gosa tener o suyo propio dialeuto. Manimenos, fueras de chicotas diferenzias, fruito de l’alpartamiento e manca de comunicazión cultural, ye a mesma luenga aragonesa ra que ba dende a linia Biel-Almudébar_Barbués_Berbegal_Fonz dica ra buega con os Pirineos.