ASAMBLEYA CHENERAL D’O CONSELLO

L’Asambleya Cheneral d’o Consello d’a Fabla Aragonesa zelebró sesión
ordinaria en a suya siede ofizial de Uesca (Abenida d’os Danzantes, 34,
baxo) o sabado 24 de nobiembre.