Conduze-te

Conduze-te á Fuellas !!

Fuellas d'Informazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, coloquialmén Fuellas, ye a primera e más beterana rebista feita de raso en aragonés. Contina editando-se dende 1978.

Se zentra en informazión d'autualidá sobre l'aragonés e a cultura feita en aragonés: literatura, amostranza, publicazions, politica lingüística, testos populars, autibidaz, ezetra. Almite rezensions de publicazions, testos curtos de creyazión literaria e bels treballos d'imbestigazión u de replega arredol de o lesico, a gramatica u atros aspeutos de l'aragonés. Ye bimestral e cada lumero, por un regular, gosa tener entre 20 e 32 planas.

A conduzión añal encluye 6 lumers de Fuellas, e l'exemplar de Luenga e Fablas de cada año. O suyo pre ye:

Si quiers recullir comodamén en a tuya casa a rebista Fuellas, nos cal saper:

o tuyo nombre e apellitos
a tuya adreza postal
os 20 lumers d'a tuya cuenta.
Ta formalizar a conduzión puez fer serbir cualsiquiera d'os siguiens meyos:

Contacto

Información

  • Avda. de Los Danzantes nº 34, bajos
  • cfa@consello.org