O charrar d’a chen de Uesca

‘O charrar d’a chen de Uesca. Bocabulario e rechistro decumental de l’aragonés d’a ziudá de Uesca e a redolada’ ye o nuebo libro de Francho Nagore que ya ye a la benda e que totas as presonas intresatas pueden mercar-lo en o Consello, en o telefono 974232513 u millor escribindo ta cfa@consello.org