Colla de leutura: Fonz

  • 02/18/2021 - 7:30pm
  • Fonz

18 febrero, chuebes. 19:45.

95. TREVIÑO SOLANO, Kalu: Mullés al canto’l llavador. [ Uesca,2020; 125 pl. ISBN: 978-84-95997-62-3]. Ye una replega de testos teyatrals que se representoron en Fonz en as zagueras bente añadas en a festibidá de Santa Agueda en os que s’abordan situazions cutianas que se biben en os lugars. Aragonés baxoribagorzano.
Colla de leutura: Mullés al canto’l llavador de Kalu Treviño

Ista sesión se fa por google meet. Ye una autibidá ubierta e toz os intresatos  pueden apuntar-se nimbiando un correyo á: cfa@consello.org

EVENT INFO :

  • Start Date:02/18/2021
  • Start Time:7:30pm
  • End Date:02/18/2021
  • End Time:21:00
  • Location:Fonz