XIII EDIZIÓN DO PREMIO INTERNAZIONAL DE NOBELA CURTA EN ARAGONÉS “CHUSÉ COARASA”

AUTA D’A SESIÓN DO CHURATO D’A XIII EDIZIÓN DO PREMIO INTERNAZIONAL DE NOBELA CURTA EN ARAGONÉS “CHUSÉ COARASA” (2023)

Achuntato ro churato do XIII Premio Internazional de Nobela curta en aragonés “Chusé Coaras” (2023), o día 3 de chinero de 2024 a ras 20:00 oras en a siede do Consello d’a Fabla Aragonesa, e dimpués de fer as deliberazions pertinens, dezide por unanimidá dixar o premio desierto, asinas mesmo dezide no atorgar menzions espezials.

Firmato os miembros d’o churato:  Chusé I. Nabarro, Paz Ríos, Ana C. Vicén