Combocatoria de l’Asambleya Cheneral ta ro día 11 d’aborral, sabado

  • 11/11/2023 - 6:30pm
  • Uesca
L’Asambleya Cheneral d’o Consello d’a Fabla Aragonesa zelebrará sesión
ordinaria en a suya siede ofizial de Uesca (Abenida d’os Danzantes, 34,
baxo) o sabado 11 de nobiembre, dende as 18:00 oras en primer
clamamiento e d’as 18:30 oras en segundo.

EVENT INFO :

  • Start Date:11/11/2023
  • Start Time:6:30pm
  • End Date:11/11/2023
  • End Time:20:30
  • Location:Uesca