Cursos d’aragonés en Uesca

  • 10/17/2023 - 7:30pm

Os cursos ista añada son:

  • Iniziazión: sólo que un día por semana, os martis de 19:30 á 21 oras. 50€ ( ta tó ‘l curso) materials e libro de testo incluidos. Prenzipian o 17 octubre ( dica Mayo). Mayestra: Chulia Ara.
  • Afundamiento: un día por semana, os miercols de 19:30 á 21 oras. Pré 50 € ( ta tó ‘l curso). Prenzipian o 18 octubre ( dica Mayo), Mayestro Chusé Inazio Nabarro.
  • Colla de leutura en aragonés: A primer sesión, ta fixar calendatas e fer as soxerenzias de libros ta leyer o miercols 18 octubre por Google meet. Se ferán 3 u 4 sesions en o curso ( una por trimestre, manimenos). Coordinadera Chulia Ara.

Cal apuntar-se dizindo nombre, correo eleutronico, tfno e curso eslechito en  cfa@consello.org. U bien trucando ta o tfno 974231513 ( de 16:30 á 18 oras de luns á chuebes, de 10:30 á12 oras os biernes).

EVENT INFO :

  • Start Date:10/17/2023
  • Start Time:7:30pm
  • End Date:10/17/2023
  • End Time:19:30