Escritoras en aragonés

  • 03/11/2019 - 8:00pm
  • Uesca

Luns 11 de marzo. 20 oras. Escritoras en aragonés, por Paz Ríos Nasarre.

Autibidaz paratas por o Consello d’a Fabla Aragonesa en a suya siede (Abda Danzantes 34, dentrada por a plaza gran de Torre Mendoza. Uesca)

EVENT INFO :

  • Start Date:03/11/2019
  • Start Time:8:00pm
  • End Date:03/11/2019
  • End Time:21:00
  • Location:Uesca