FALLO D’O CHURATO D’O XII PREMIO DE NOBELA CURTA CHUSÉ COARASA

  • 01/28/2021 - 12:00am
  • Uesca
FALLO D’O CHURATO D’O XII PREMIO DE NOBELA CURTA CHUSÉ COARASA
Achuntato ro churato d’o XII Premio de Nobela Curta Chusé Coarasa
de nobela en luenga aragonesa, formato por: Chusé I. Nabarro, Ana
Giménez e Amaya Gallego, o chuebes 21 de chinero de 2021,
alcuerda:
Dixar-lo bueito por unanimidá.

EVENT INFO :

  • Start Date:01/28/2021
  • Start Time:12:00am
  • End Date:01/31/2021
  • End Time:00:00
  • Location:Uesca