Feria d’o Libro

  • 06/08/2018 - 8:30pm
  • Huesca

Presentazión d’os zaguers libros en aragonés
Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa
(PUCAFARA):
POESÍA
Astí bi son, de Francho Nagore
O trunfo d’o tiempo, de Chusé Inazio Nabarro
IMBESTIGAZIÓN e RECHIRA
El aragonés a principio del siglo XX: la Oficina
Románica, de Óscar Latas.

EVENT INFO :

  • Start Date:06/08/2018
  • Start Time:8:30pm
  • End Date:06/08/2018
  • End Time:22:00
  • Location:Huesca