Feria libro de Monzón

  • 12/06/2022 - 8:00pm
  • Monzón

Feria d’o Libro Aragonés. Nos i beyemos.
Monzón.👇

https://ferialibroaragones.com/eventos/presentacion-fadruca-de-jose-ramon-dieste-romeo-o-sistema-fonolochico-de-laragones-de-francho-nagore-a-tamas-da-bida-de-ana-gimenez-luenga-fablas-25/

 

NAGORE LAÍN, Francho: O sistema fonolochico de l’aragonés. [Uesca 2022; 105 pl. ISBN: 978-84-95997-69-2]. Esposizión sistematica d’as oposizions distintibas ta determinar os fonemas de l’aragonés.

EVENT INFO :

  • Start Date:12/06/2022
  • Start Time:8:00pm
  • End Date:12/06/2022
  • End Time:21:00
  • Location:Monzón