Feria libro de Monzón

  • 12/07/2023 - 11:00am
  • Monzón

Feria d’o Libro Aragonés. Nos i beyemos.
Monzón.👇

7 de Abiento. 11:00 Presentazions de poemarios: Aborral espligo e atros poemas // Espiello de zertezas // En o tuyo pro-nombre
de Chusé Antón Santamaría / Antonio Andreu / M.ª Pilar Benítez.

98. BENÍTEZ MARCO, Pilar: En o tuyo pro-nombre. [Uesca 2023; 95 pl. ISBN: 978-84-95997-72-2]. Poesía. Poemario intimista, con o que l’autora obtenió una Menzión Espezial en o XVI Premio Ana Abarca de Bolea (2021) ta libros de poesía en aragonés.

EVENT INFO :

  • Start Date:12/07/2023
  • Start Time:11:00am
  • End Date:12/07/2023
  • End Time:11:30
  • Location:Monzón