Feria libro de Uesca

  • 06/04/2022 - 11:30am
  • Uesca

Feria d’o libro de Uesca. 4 de chunio, sabado. Presentazión e firma de libros; 11:45 oras:

Presentazión d’a editorial Consello d´a Fabla Aragonesa d’os libros “Á tamas d´a bida” de Ana Giménez, “O sistema fonolóchico de l´aragonés” de Francho Nagore e “Fadruca” de José Ramón Dieste.

E d’a editorial Comuniter “Guardaros del frío” de Chusé Damián Dieste.

EVENT INFO :

  • Start Date:06/04/2022
  • Start Time:11:30am
  • End Date:06/04/2022
  • End Time:12:30
  • Location:Uesca