Entrega de premios d’as obras ganadoras en o ‘Pedro Lafuente’

  • 06/02/2023 - 6:30pm
  • Uesca

O biernes 2 de chunio á ras 18,30 oras, en a Plaza Luis López Allué y en a 39 Edizión d’a Feria del libro de Huesca,  entrega d’os premios d’a VII Edición de los Premios «Pedro Lafuente» en aragonés.

EVENT INFO :

  • Start Date:06/02/2023
  • Start Time:6:30pm
  • End Date:06/02/2023
  • End Time:19:00
  • Location:Uesca