Omenache a Rafael Andolz en o 25 cabodaño do suyo fenezimiento

  • 02/20/2024 - 7:30pm
  • Uesca

Salón d’autos d’o Zentro Cultural Manuel Benito Moliner de Uesca

“Omenache a Rafael Andolz en o 25 cabodaño do suyo fenezimiento”

Conferenzia de Francho Nagore

Auto organizato por Consello d’a Fabla Aragonesa e Conzello de Uesca

Día 20 de febrero, martis, a ras 19:30

EVENT INFO :

  • Start Date:02/20/2024
  • Start Time:7:30pm
  • End Date:02/20/2024
  • End Time:20:30
  • Location:Uesca