Presentazión de libro ‘Flor de Falordias’ en Canfrán

  • 04/02/2022 - 6:30pm
  • Canfrán

Presentazión de libro en aragonés : Flor de Falordias, de M. R. Campo Novillas.
O sábato día 2 d’ abril á ras 18:30 oras, en a Biblioteca munizipal de Canfrán.

EVENT INFO :

  • Start Date:04/02/2022
  • Start Time:6:30pm
  • End Date:04/02/2022
  • End Time:19:30
  • Location:Canfrán