Á tamas d’a bida.

97. GIMÉNEZ BETRÁN, Ana: Á tamas d’a bida. [Uesca, 2022; 63 pl. ISBN: 978-84-95997-70-8]. Poesía. Iste poemario ye fillo do tiempo, tiempo debuxato en ricuerdos, silenzios e reflesions de l’autora, tiempo que crexe e se fa gran con ella.