Categoría: Sin categoria

XIII EDIZIÓN DO PREMIO INTERNAZIONAL DE NOBELA CURTA EN ARAGONÉS “CHUSÉ COARASA”

AUTA D’A SESIÓN DO CHURATO D’A XIII EDIZIÓN DO PREMIO INTERNAZIONAL DE NOBELA CURTA EN ARAGONÉS “CHUSÉ COARASA” (2023) Achuntato ro churato do XIII Premio Internazional de Nobela curta en aragonés “Chusé Coaras” (2023), o día 3 de chinero de 2024 a ras 20:00 oras en a siede do Consello d’a Fabla Aragonesa, e dimpués […]

Leyer mas

Palabras i cosas de lo lugar de Costean (Semontano de Balbastro)

CAMPO NADAL, Balbina: Palabras i cosas de lo lugar de Costean (Semontano de Balbastro). [Uesca 2021; 299pl. ISBN: 978-84-95997-64-7]. Replegas feitas á lo largo de más de trenta añadas, de bocabulario, de nombres d’as casas d’o lugar, de nombres de fuens e de barrancos, d’esprisions, tradizions, chuegos u canzions, asinas como informazions sobrre a historia [...] Leyer mas