Asambleya Cheneral Ordinaria, nobiembre de 2022

L’Asambleya Cheneral (95) d’o Consello d’a Fabla Aragonesa zelebrará
sesión ordinaria en a suya siede ofizial de Uesca (Abenida d’os Danzantes,
34, baxo) o sabado 12 de nobiembre, dende as 18:00 oras en primer
clamamiento e d’as 18:30 oras en segundo.