Asambleya Cheneral Ordinaria de chunio de 2022

L’Asambleya Cheneral (94) d’o Consello d’a Fabla Aragonesa zelebrará
sesión ordinaria en a suya siede ofizial de Uesca (Abenida d’os Danzantes,
34, baxo) o sabado 18 de chunio, dende as 18:30 oras en primer
clamamiento e d’as 19:00 oras en segundo.