Asinas se charraba en l’Almunia de Doña Godina

ORNA SORIA, Gonzalo: Repués. Asinas se charraba en l’Almunia de Doña Godina. [Uesca 2023; 158 pl. ISBN: 978-84-95997.71.5]. Replega de bocabulario feita entre as añadas 80 do sieglo XX e l’año 2021 en a que s’achuntan arredol de 2550 dentradas lesicograficas.