AUTIBIDAZ DÍA D’A LUENGA MATERNA 2022

AUTIBIDAZ DÍA D’A LUENGA MATERNA 2022 CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

O día 21 de febrero ye o Día d’a Luenga Materna. Con ixa enchaquia, e como femos todas as añadas, o Consello ha programato os autos  siguiens:

 

Día 23 de febrero, miercols, 20:30, Zentro Cultural Manuel Benito (Uesca).

Ángel Vergara: “Te fa buen sentir?. L’aragonés en a mosica”

Charrada-espeutaclo sobre a presenzia d’a luenga aragonesa en a terminolochía de instrumentos, cantas e danzas.

Organiza: Conzello de Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa.

Día 24 de febrero, chuebes, 19:30, Sala de chuntas de UNIZAR -machisterio (Uesca).

Charradas arredol d’os libros “Alicas de gaunilón”. Con Rafel Vidaller (autor).

 

Asperamos que istas proposas tos cuaquen e as cambras sigan a rebutir de chen.