AUTIBIDAZ DÍA D’A LUENGA MATERNA 2021

AUTIBIDAZ DÍA D’A LUENGA MATERNA 2021 CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

 

17 febrero, miercols. 20:00 oras. Zentro Cultural Manuel Benito Moliner

Presentazión d’o libro “O charrar d’a chen de Uesca” de Francho Nagore Laín

Organiza: Conzello de Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa.

 

18 febrero, chuebes. 19:45.

Colla de leutura: Mullés al canto’l llavador de Kalu Treviño

Ista sesión se fa por google meet. Ye una autibidá ubierta e toz os intresatos  pueden apuntar-se nimbiando un correyo á: cfa@consello.org

 

20 febrero, sabado. 20:00 oras. Zentro Cultural Manuel Benito Moliner

Conzierto: Krevi Solenci (rap en aragonés)

Organiza Conzello de Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa.

 

Cal sacar dentradas ta ra presentazión de Francho  Nagore e ta ro conzierto de rap:

Francho Nagore: https://culturahuesca.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2608308

Krevi Solenco: https://culturahuesca.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2608309

Q