Asambleya Cheneral d’o Consello

  • 06/15/2024 - 6:30pm
  • Uesca
L’Asambleya Cheneral d’o Consello d’a Fabla Aragonesa zelebrará sesión
ordinaria en a suya siede ofizial de Uesca (Abenida d’os Danzantes, 34,
baxo) o sabado 15 de chunio á ras 19 oras.

EVENT INFO :

  • Start Date:06/15/2024
  • Start Time:6:30pm
  • End Date:06/15/2024
  • End Time:20:00
  • Location:Uesca