Luenga&Fablas en DIALNET

Agora ye posible consultar entegramén o contenito d’a rebista zientifica Luenga&Fablas en o portal DIALNET.

Dialnet ye un portal d’espardimiento d’a produzión zientifica d’o estato español e d’o mundo lingüistico ispanoluso en cheneral, espezializato en zenzias umanas e sozials que estió creyata por a Unibersidá de A Rioxa. Tien una muito ampla base de datos d’aczeso libre, an que ye posible consultar o testo completo de moltitú de decumentos: monografías, tesis dotorals, omenaches, ponenzias, ezetra.

Dialnet ye un d’os serbizios de busca más emplegatos en o mundo academico e unibersitario d’a cultura ispana e, seguntes o ranquin d’o CSCI ye en o primer puesto europeo e o segundo á libel mundial drento d’os portals d’ista mena.

Deja un comentario