Astí bi son, e O trunfo d’o tiempo

Diya Luenga Materna 2018. Francho Nagore e Chusé Inazio Nabarro leyoron, antis d’a presentazión que se ferá en Chunio en a Feria d’o Libro de Uesca , bels poemas d’os suyos zaguers libros de poesía.Astí bi son, e O trunfo d’o tiempo.Ameramos os bersos con mistela, pastetas e chicolates ; presén d’a zucrería Tolosana.

Deja un comentario