Gaiters d’a Tierra Plana

En o curso d’aragonés, Pietro Sierra  e a suya colla de mosicos, antimás d’os Gaiters d’a Tierra Plana, nos amostroron cantas, una chiqueta istoria d’a mosica aragonesa, as faldetas d’as gaitas de Moncho Almazán e os secretos d’o  chiflo e d’o chicotén .

Deja un comentario