O nuebo Gubierno d’Aragón, presidito por Javier Lambán, ha nunziato que derogará a Lei de Luengas d’o PP

O Gubierno salito d’as urnas en a primabera de 2015 e presidito por Javier Lambán ha nunziato que ascape piensa derogar a encara bixén Lei de Luengas que en 2013 aprebó o gubierno de Luisa Fernanda Rudi, an que os aragoneses s’enteroron que en Aragón se charraban dos nuebas luengas “lapao” e “lapapyp”.

Parixe estar que bi ha, á lo menos, boluntá de recuperar o nombre d’as dos luengas aragonesas diferens d’o castellano: aragonés e catalán.

Caldrá asperar á beyer que fan, porque tamién Marcelino Iglesias (compai de partito de Lambán) en o suyo primer discurso d’imbestidura (1999) aseguró que iba á aprebar-se una lei de luengas e aspero 10 añadas ta aprebar una muito amerata que no se parixeba cosa á l’abamproyeuto de 1998.

Deja un comentario