Se falla o premio “O Gua” de literatura infantil e chobenil

Se falla o premio “O Gua” de literatura infantil e chobenil
O pasato biernes s’achuntó ro churato d’o premio “O Gua” correspondién a ra edizión
2019.

Leyitos os treballos e dimpués d’a deliberazión, os miembros d’o churato dezidioron

dixar o premio disierto, e fer una menzión espezial a ro treballo “ Lucana e ros amigos
de l’ortal”, anque considerando bellas correzions gramaticals, por os balors que
representan os presonaches de solidaridá, treballo en conchunta e amistanza e por o
buen emplego d’o lesico d’o mundo animal. Una begata ubierta ra plica, l’autora d’iste
treballo resulta estar Carmina Paraiso Santolaria

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *