Se falla o premio “O Gua” de literatura infantil e chobenil

Se falla o premio “O Gua” de literatura infantil e chobenil
O pasato biernes s’achuntó ro churato d’o premio “O Gua” correspondién a ra edizión
2019.

Leyitos os treballos e dimpués d’a deliberazión, os miembros d’o churato dezidioron

dixar o premio disierto, e fer una menzión espezial a ro treballo “ Lucana e ros amigos
de l’ortal”, anque considerando bellas correzions gramaticals, por os balors que
representan os presonaches de solidaridá, treballo en conchunta e amistanza e por o
buen emplego d’o lesico d’o mundo animal. Una begata ubierta ra plica, l’autora d’iste
treballo resulta estar Carmina Paraiso Santolaria

 

Deja un comentario