Se ubre a matricula d’os cursos d’aragonés 2019-2020

Se ubre a matricula d’os cursos presenzials d’aragonés 2019-2020 en Uesca.

Se fa un curso d’enzetamiento (primer grau) ros martes e miércols de 20:00 á 21:15,

e atro de afundamiento (segundo grau) ros luns á ra mesma ora, de 20:00 á 21:15.

Ta más informazión escribir á o correyo d’o cfa@consello.org

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *