Sentenzia de muerte ta ra luenga aragonesa

O día 9 de mayo de 2013 será remerato  por toz os aragoneses, e por tot o mundo, como o día en que o Gubierno d’Aragón, en puesto d’esfender os dreitos lingüisticos d’os suyos ziudadanos, no fazió que amputar-lis-ne.

Iste nefasto día, o gubierno aragonés, formato por os partitos de dreitas (u ultradreitas, no se sape bien) PP e PAR, aprebó una bergüeñosa lei que no nomás no reconoxe os dreitos d’os fabladors d’aragonés e catalán, sino que ni sisquiera reconoxe a esistenzia d’as propias luengas.

Lebatos d’o suyo más irrazional anticatalanismo, s’imbentoron a esistenzia de dos luengas que o inchenio popular ha baltizato con os suyos acronimos como “lapao” e “lapapyp”, indo encara más entabán. en rebaltizar o castellano como “lapolla” (fendo serbir os mesmos criterios “zientificos” que o PP-PAR) .

Entre as argumentazions (?) d’as portabozes d’os partitos tautes d’ista desinforme esferra luenguizida s’aludiba á o muito gasto que suponerba (gasto que en garra inte han cuaternato ni esmicazato). Ye curioso que no bi aiga diners ta protexer un importantismo patrimonio cultural, pero sí ta malfurriar-lo en zircuitos de motos e autos, con nombre en una luenga no ofizial d’a Comunidá Autonoma (leiga-se Motorland).

Deja un comentario