Etiqueta: Premios

XVI Premio «Ana Abarca de Bolea» (2021) ta libros de poesía

XVI Premio «Ana Abarca de Bolea» (2021) ta libros de poesía   O Consello d’a Fabla Aragonesa fa o clamamiento d’a deziseisena edizión d’o premio “Ana Abarca de Bolea” ta libros de poesía en aragonés, correspondién á l’añada 2021, que se reglará por as siguiens   NORMAS DE PARTIZIPAZIÓN   Os treballos consistirán en un libro […]

Leyer mas