XV Premio de poesía en aragonés Ana Abarca de Bolea (2018)

Dimpués de esplanicar as opinións respeutibe a ras esferéns obras presentatas (siet colezións de poemas), s’alcuerda dar-le-ne o premio ta ra obra presentata baxo ro títol “En tierra de naide” e o lema “O pinte en a finestra”, por o suyo tono intimista e delicato, bien soxeto en tó ro conchunto de poemas, e fendo zeprén en o tono lirico popular de tradizión oral emplegato, a sensibilidá enta ro paisache e os acontezers naturals, mesos como simbolos de bida u que se emparellan con o transcurso d’o bibir.

S’alcuerda tamién dar-le-ne a menzión especial con dotazión económica, e recomendar a suya publicazión, ta ra obra de títol “Remeranza de flama e fuego” e lema “O bayo de l’albandono”, por a suya angluzia lingüistica e d’o tema (a despoblazión) considerato en poemas densos e difizils, plenos de referenzias de a mitolochía griega e a cultura oczidental, asinas como de parolas con  efeutos fonicos retilláns e  terminos poco usuals e que,  beyito tot de conchunta, puestar que zeñarba bel nuebo trango en a poesía feita dica agora en aragonés.

Ubiertas as plicas correspondiens, resultan pertenexer a:

Premio: títol “En tierra de nadie” e o lema “O pinte en a finestra”. Autora: Carmina Paraíso Santolaria, de Uesca.

Menzión especial: títol “Remeranza de flama e fuego” e lema “O bayo de l’albandono”. Autor: Chusé Damián Dieste Arbués, de Samianigo.

Deja un comentario