L’aragonés luenga estranchera ta o Gubierno PP-PAR d’Aragón

Iste Gubierno aragonés, troba cualsiquier desincusa plazible ta enrestir en cuentra de l’aragonés. En o que se supone que debeba estar un testo de refirme de a luenga aragonesa e d’os dreitos lingüisticos d’a comunidá aragonesofona, como o curriculo de Primaria, li bufa ra pocha e no li se’n da cosa en considerar a luenga aragonesa, casualmén a unica propia e pribatiba d’Aragón, como luenga estranchera, calcando cabos enteros d’o curriculo canario en o que pertoca á luengas estrancheras. Pregunta retorica: Quí yeran as presonas encargatas d’elaborar ixe curriculo? Beyer informazión en Heraldo d’Aragón 

Deja un comentario