Sentenzia de muerte ta ra luenga aragonesa

O día 9 de mayo de 2013 será remerato  por toz os aragoneses, e por tot o mundo, como o día en que o Gubierno d’Aragón, en puesto d’esfender os dreitos lingüisticos d’os suyos ziudadanos, no fazió que amputar-lis-ne. Iste nefasto día, o gubierno aragonés, formato por os partitos de dreitas (u ultradreitas, no se […]

Leyer mas