Suspensión cautelar d’o curriculo d’aragonés de Primaria

O B.O.A. (Boletín Ofizial d’Aragón) d’o 20 de chunio de 2014 publicaba a Orden d’o curriculo d’Educazión Primaria (beyer). En o tocante á l’aragonés, a zaborrería (u amagatas intinzions, nunca se’n sape) ye total, cosa que no tien mica d’estranio si paramos cuenta en que denguno d’os encargatos ta ra suya elaborazión ye mayestro de […]

Leyer mas

Luenga&Fablas en DIALNET

Agora ye posible consultar entegramén o contenito d’a rebista zientifica Luenga&Fablas en o portal DIALNET. Dialnet ye un portal d’espardimiento d’a produzión zientifica d’o estato español e d’o mundo lingüistico ispanoluso en cheneral, espezializato en zenzias umanas e sozials que estió creyata por a Unibersidá de A Rioxa. Tien una muito ampla base de datos d’aczeso libre, an […]

Leyer mas

Sentenzia de muerte ta ra luenga aragonesa

O día 9 de mayo de 2013 será remerato  por toz os aragoneses, e por tot o mundo, como o día en que o Gubierno d’Aragón, en puesto d’esfender os dreitos lingüisticos d’os suyos ziudadanos, no fazió que amputar-lis-ne. Iste nefasto día, o gubierno aragonés, formato por os partitos de dreitas (u ultradreitas, no se […]

Leyer mas