AUTIBIDAZ DÍA D’A LUENGA MATERNA 2021

AUTIBIDAZ DÍA D’A LUENGA MATERNA 2021 CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA   17 febrero, miercols. 20:00 oras. Zentro Cultural Manuel Benito Moliner Presentazión d’o libro “O charrar d’a chen de Uesca” de Francho Nagore Laín Organiza: Conzello de Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa.   18 febrero, chuebes. 19:45. Colla de leutura: Mullés al canto’l llavador de […]

Leyer mas

Purnetas de luz (obras esterlas) de Nieus Luzía Dueso Lascorz

DUESO LASCORZ, Nieus Luzía: Purnetas de luz (obras esterlas). [Uesca, 2020; 326 pl. ISBN: 978-84-95997-65-4]. Purnetas de luz ye un libro que replega as obras d’a escritora chistabina Nieus Luzía Dueso Lascorz (Plan, 1930-2010) que yeran publicatas en diferens rebistas, periodicos u libros coleutibos. Con ista edizión se quiere remerar o dezeno cabo d’año d’o […]

Leyer mas

O Consello d’a Fabla Aragonesa zelebra o Día d’a Luenga Materna 2020

O Consello d’a Fabla Aragonesa zelebra o Día d’a Luenga Materna 2020 con diferens autibidaz en Uesca   O Día Internazional d’a Luenga Materna estió declarato por a Conferenzia Cheneral d’a UNESCO en nobiembre de 1999, e dende 2007 l’Asambleya Cheneral d’as Nazions Unitas  lo zelebra o día  21 de febrero, con l’ochetibo d’empentar e […]

Leyer mas

Se falla o premio “O Gua” de literatura infantil e chobenil

Se falla o premio “O Gua” de literatura infantil e chobenil O pasato biernes s’achuntó ro churato d’o premio “O Gua” correspondién a ra edizión 2019. Leyitos os treballos e dimpués d’a deliberazión, os miembros d’o churato dezidioron dixar o premio disierto, e fer una menzión espezial a ro treballo “ Lucana e ros amigos […]

Leyer mas